Har du affiliate indtægter, så skal den indtægt enten (1) registreres som B-indkomst, hvis du tjener den som privatperson eller (2) registreres i dit regnskab, hvis du tjener den via din virksomhed.

I denne guide vil jeg vise dig, hvordan du som virksomhed bogfører din affiliate indtægter.

Der vil tages udgangspunkt i regnskabsprogrammet Dinero. Hos Dinero kan du helt gratis have et abonnement, og det er ifølge min vurdering uden tvivl det bedste regnskabsprogram derude. Så har du ikke allerede en bruger, så start med at oprette en gratis Dinero konto.

Bogføring af din affiliate indtjening

Hvordan du bogfører din affiliate indtjening afhænger af, om du modtager indtægterne fra et dansk firma, et firma i et EU-land eller et firma, som ligger udenfor EU. Derudover afhænger det også af om det kræves, at du sender en faktura til affiliate netværket.

Denne guide er derfor delt op i 4 dele. Du kan se dem herunder:

  1. Affiliate indtægter fra dansk firma
  2. Affiliate indtægter fra EU-lande
  3. Affiliate indtægter udenfor EU
  4. Sådan laver du en faktura

1. Affiliate indtægter fra dansk firma

Modtager du affiliate indtægter fra et dansk affiliate netværk, hvor du ikke skal sende dem en faktura, så er dette metoden du skal bruge. Denne metode er den mest almindelig og skal f.eks. bruges for Partner-Ads, Adservice, Tradedoubler, Adtraction mv.

Da du ikke skal sende dem en faktura, er det blot nødvendigt at bogføre indtægten. Det gør du ved at gå ind under Bogføring og derefter vælge Finansbilag under fanen Diverse.

Finansbilag

Her indtaster du datoen, hvor du modtog pengene og en beskrivende tekst (f.eks. Affiliate indtægt fra Partner-Ads). Ved Konto vælger du 55000 – Bank, mens du i Modkonto vælger 1000 – Salg af varer/ydelser m/moms. Er din virksomhed ikke momsregistreret, skal du vælge 1050 – Salg af varer/ydelser u/moms.

Beløbet du har modtaget skriver du i plus (det skal være inkl. moms). Herefter trykker du på Godkend.

Affiliate indtægt fra dansk firma

Har du Dinero Pro, kan du desuden direkte uploade din faktura på siden.

2. Affiliate indtægter fra EU-lande

Har du modtaget dine affiliate indtægter fra et EU-land (f.eks. svenske Adrecord), skal du ikke betale moms af dine indtægter. Bogfør dine indtægter ved at gå ind under Bogføring og derefter vælge Finansbilag under Diverse.

Finansbilag

Indtast datoen for modtagelsen af pengene samt en beskrivende tekst (f.eks. Affiliate indtægt fra Adrecord). Ved Konto skal du vælge 55000 – Bank, mens du ud for Modkonto skal vælge 1200 – EU-leverancer ydelser (rubrik B-ydelser).

Skriv beløbet du har modtaget i plus og tryk på Godkend (har du Dinero Pro, så kan du uploade din faktura hos dem).

Affiliate indtægt fra EU-land

3. Affiliate indtægter udenfor EU

Når du modtager affiliate indtægter fra et firma som er placeret uden for EU (f.eks. Clickbank, Awin mv.), så skal du ikke betale moms af indtægten. Du bogfører indtægten ved at gå ind under Bogføring og derefter vælger du Finansbilag, som du finder under fanen Diverse.

Finansbilag

Her indstiller du datoen til den dag, hvor du modtog pengene samt tilføjer en beskrivende tekst (f.eks. Affiliate indtægt fra Clickbank). Under Konto vælger du 55000 – Bank, mens du under Modkonto vælger 1250 – Momsfrit salg til udlandet.

Herefter skriver du det modtaget beløb med positivt fortegn og derefter trykker på Godkend.

Affiliate indtægt udenfor EU

Har du Dinero Pro, kan du uploade din faktura fra affiliate netværket direkte til Dinero.

4. Sådan laver du en faktura

Skal du sende en faktura til affiliate netværket, så er processen lidt anderledes. Lad os f.eks. antage, at du ønsker at sende en faktura til Partner-Ads.

1. Opret affiliate netværket som kontakt

Det første du skal gøre er at oprette affiliate netværket som en kontakt inde i Dinero. Dette skal kun gøres én gang. Gå derfor ind under fanen Kontakter og tryk på Opret firma.

Herefter kan du enten indtaste virksomhedens CVR-nummer og lade Dinero udfylde kontaktinformationerne eller indtaste dem manuelt ved at trykke på klik her for at oprette virksomheden manuelt. Hvis du gør det manuelt, så husk at sætte landet til det land, hvor virksomheden er placeret.

Opret kontakt Dinero

Når oplysningerne er indtastet, skal du trykke på Gem kontakt.

2. Opret en produkt

Det næste du skal gøre er at oprette et produkt. Det gør det langt nemmere, når du i fremtiden skal udsende faktura til den samme kontakt. Det skal derfor også kun gøres én gang.

Gå ind under Salg og Produkter, og tryk derefter på Nyt produkt. Her indtaster du et beskrivende navn (f.eks. Affiliate udbetaling fra Partner-Ads). Ved konto vælger du (1) 1000 – Salg af varer/ydelser m/moms ved dansk firma, (2) 1200 – EU-leverancer ydelser ved EU-firma eller (3) 1250 – Momsfrit salg til udlandet ved firma udenfor EU.

Nyt produkt Dinero

3. Oprettelse af faktura

Nu er det blevet tid til, at fakturaen skal oprettes. Det gør du ved at gå til fanen Salg og derefter Ny faktura. Under Vælg kontakt vælger du din nyoprettede kontakt, mens du under felter Beskrivelse kan vælge dit nyoprettede produkt. Ved Stk. pris indtaster du det beløb, som du skal modtage fra affiliate netværket.

Opret faktura

Tryk herefter på Godkend.

4. Registrer betalingen

Nu mangler du blot at registrere, hvornår du har modtaget pengene i din bank.

Det gør du ved at trykke på Registrer betaling. Her kan du så indtaste datoen for betalingen samt den konto beløbet er indbetalt til. Tryk herefter på Gem betaling.

Registrer betaling

Udbetalingen er nu bogført i dit regnskab. Næste gang udbetalingen skal udbetales, kan du bare springe direkte til punkt 3.

Nu ved du, hvordan du bogfører din affiliate indtægter. Det var da ikke så svært, vel? Et godt råd er at bogmærke denne side, så du kan bruge den næste gang du skal bogføre dine affiliate indtægter.

Har du spørgsmål, så skriv dem endelig nede i kommentarfeltet. Så vil jeg med glæde besvare dem.